News & Events

Selections in HestaBit Technologies

ABESIT is pleased to inform you that Abhishek Tyagi (CS), Ananya Singh (CS), Ankit Kumar Dubey (CS), Apurva Sharma (CS), Ayush Jaiswal (CS), Bhaskar Mamgai (CS), Bhavy Pratap Singh Gusain (CS), Kavish Baranwal... READ MORE

Selections in AMAZON

ABESIT is pleased to inform you that Abhijeet Singh (Civil), Anmol Singh (Civil), Abhiruchi Rajpoot (CS), Adarsh Tyagi (CS), Akash Kaushik (CS), Bhavy Pratap Singh Gusain (CS), Kanika Gupta (CS), Rahul Prakash Tiwari... READ MORE